Ajalugu

Pariisi Erihoolduskeskus paikneb endistes leprosooriumi majades.

Tarvastu Leprosoorium avati 18. oktoobril 1899.a. Esialgselt oli 100 voodikohta. Leprosooriumil oli suur puuvilja- ja marjaaed, kus asusid ka haigete suvemajad. Arvatavalt olid leeprahaiged Tarvastus kuni 1941. aastani. Sõjaajast täpsed andmed puuduvad. Teada on, et saksa ajal olnud majas lühikest aega koolkodu raskesti kasvatatavatele ja koduta tüdrukutele. 1944.a suvel olnud siin sõjaväehaigla ja sügisel 1944, kui sõjavägi lahkus, olevat olnud plaan maja maha põletada. Omakaitse päästis siiski maja hävingust. Lühikest aega asus majas omakaitse staap. Väidetavalt olnud maja 1946. aasta kevadeni tühi.

Tarvastu Psühhiaatrihaigla alguseks loetakse 8. mai 1946. Esimesed 15 haiget toodi suvel. Vähehaaval hakkas haigete arv tõusma ja küündis lõpuks 200-ni. 1993. aastaks vähendati voodikohtade arvu  95-le.

1.juulil 1995 loodi Tarvastu Psühhoneuroloogia Haigla asemele Tarvastu Erihooldekodu valla sihtasutusena.

Alates 1. juulist 2009 on asutus eraomandis nimega OÜ Pariisi Erihoolduskeskus.